Sunday, August 21, 2011

「愛護香港力量」遊行


星期日「愛護香港力量」發起遊行,反對外傭居港權。過去個多月來這批人已舉行多次街頭簽名,又獲得謝偉俊議員支持,已漸漸形成一個有組織的運動,加上跟據一項調查顯示,有八成市民反對給予外傭居港權,所以雖然只有三百多人參加這次遊行,這一鼓仇外勢力的潛力不容忽視。

觀察這批人在討論區內的言論,他們似乎大部分都沒有請菲傭,以中至中下階層居多,但又有一定的知識與組織能力,懂得在網上發動遊行,向傳媒發放消息等。他們反對外傭獲居港權,是因為他們視外傭為直接競爭對手,有機會搶先他們的工作以至公共資源如公屋、醫寮及綜援等等。

他們對所謂的司法獨立、法理甚至民主等理念相對不關心,甚至覺得香港的司法已被公民黨的大狀控制,更稱法援已淪為公民黨的提款機,讓他們動不動提出司法覆核以增加自己的政治本錢以至實際金錢利益。他們對港府也沒多大信心,所以傾向贊成人大釋法。

在香港的政治光普上,他們比較接近民建聯,但弔詭的是,他們同時又反對新來港的中國內地移民,理由同樣是他們爭奪資源,所以民建聯暫時和他們保持距離,這天的遊行也沒有任何政黨人物到場。至於這批人日後能否轉化成一股政治勢力,首先要看司法覆核的發展,其次是個別政黨或政客有興趣吸納他們。

1 comment:

甘仔 said...

"比較接近民建聯" 同 "反對新來港的中國內地移民" 有contradiction?

親中又不等於要照單全收嘅, 香港好多人其實都係中間路線.

"以中至中下階層居多", 呢句實中架, 人口分佈都係咁.

佢哋(或者包括埋我)唔係唔關心司法獨立, 只不過掉過來擔心司法獨立原來可以對香港有壞處唧. 理想係法律寫得好, 保障香港所有人有平等利益, 但實際任何法律都有灰色地帶, 正因為司法獨立, 會被有心人利用嚟取得私利或危害香港.