Friday, July 2, 2010

世界杯之趁熱鬧


在so far只看過今年半場世界杯賽事的情況下,我決定趁熱鬧下注。人地話睇好巴西,於是我決定買佢冠軍,落左二百蚊注。但我連巴西隊有乜球員都唔知--朗拿天奴退左休未?只知有個人叫卡卡,但為何有這麼奇怪的名字?這是他的名、姓還是花名就唔清楚。

為左對沖風險,我又在明日的荷蘭對巴西買左一百蚊荷蘭,因賠率有近四倍,若荷蘭贏我便贏一百。當然若巴西在加時或十二碼輸,又或者下一輪輸掉,我便兩注全輸。

*後記:結果荷蘭爆冷,我這保險注便令我贏左馬會$95。

No comments: